Mazilla - vay tới 15.000.000 ₫

Mazilla - vay tới 15.000.000 ₫
Ảnh chụp màn hình của trang web:https://mazilla.vn, tác giả của trang web:ROKSORE CORPORATION LP, ảnh chụp màn hình được sử dụng thay cho giấy phép hợp pháp.

Mazilla

  • Hạn mức vay, 1.000.000 đ – 30.000.000 đ
  • Thời hạn vay, 5 ngày - 3 tháng

Khác ATM Online

Mazilla Nhận xét

Tổng quan nhanh

  • Hạn mức: từ 1.000.000 – 30.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 5 ngày - 3 tháng

Mazilla bảng trả nợ

Số tiền vay Phí Tổng số tiền phải trả Thời hạn vay
30.000.000 VND 4 050 000 VND 34 050 000 VND 3 thang
Mazilla máy tính Quảng cáo

Một ví dụ tượng trưng

Nếu bạn vay 30.000 K d với lãi suất 4,5% mỗi tháng trong 3 tháng, bạn sẽ trả lãi là 4.050 K d vào ngày đáo hạn khoản vay. Như vậy, trên thực tế, bạn sẽ trả 34.050 K d Hãy xem phép tính lãi bên dưới để có thể tính ra số tiền trả nợ (bao gồm cả tiền lãi) cho người dùng dịch vụ trung bình. Số tiền vay - 30.000 K d, lãi hàng tháng - 4,5%, thời hạn cho vay - 3 tháng. 4,5 (%) * 3 (tháng) = 13,5% trong 3 tháng (13,5% * 30.000 K d (số tiền vay)) / 100% = 4.050 K d (lãi tích lũy) 30.000 K d + 4.050 K d = 34.050 K d là số tiền phải trả sau ba tháng. Trong trường hợp bị quá hạn thanh toán, tiền phạt sẽ là 0,10% số tiền mỗi ngày, nhưng không vượt quá 10% số tiền cho vay. Trong trường hợp quá hạn thanh toán, thông tin sẽ được gửi đến một Cơ quan xếp hạng tín dụng. Có thể gia hạn khoản vay nếu thông báo sớm với bên cho vay (trước ngày đáo hạn của khoản vay) và tiền lãi được trả như thời hạn vay ban đầu. Không tính thêm phí cho gia hạn khoản vay.

Mazilla kinh nghiệm và thảo luận

Mazilla kinh nghiệm

Hãy kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm của bạn với Mazilla tại địa chỉ email info@chovayhapdan.vn và chúng tôi sẽ đưa nó vào cuộc thảo luận của chúng tôi mà không công bố danh tính.


Mazilla có phải lừa đảo không?

Không. Sản phẩm hoàn toàn tốt và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bị ẩn. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực sự cung cấp các khoản vay này.

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

Quảng cáo: Tamo - Vay tiền online nhanh chóng  Thêm thông tin