Chính Sách Quyền Riêng Tư và Cookies

Điều Khoản Dịch Vụ

Trang web so sánh Chovayhapdan.vn (sau đây gọi tắt là “trang web“) được điều hành bởi Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026, Hồ sơ số: C 162285, được lưu giữ tại Tòa án Khu vực ở Praha, Hộp dữ liệu: xd6mpe8 (sau đây gọi tắt là “Nhà điều hành“).

Nhà điều hành không thuộc sở hữu của bất kỳ tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc cơ quan tín dụng nào. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức tài chính nào.

Chương Trình Liên Kết

Nhà điều hành hợp tác với các bên thứ ba, chẳng hạn như các ngân hàng và các công ty phi ngân hàng và giúp quảng bá các sản phẩm của họ. Cách tốt nhất để xác định chi phí và tổng giá trị của các khoản vay khi so sánh các khoản vay được xác định bằng một ví dụ tượng trưng.

Một số công ty liên kết của chúng tôi hoạt động trên cơ sở tiếp thị liên kết và chứa các đường dẫn liên kết để chuyển bạn đến các trang web của bên thứ ba. Với điều kiện là khách truy cập nhấp vào trang web thông qua đường dẫn liên kết và đặt mua sản phẩm tài chính, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Khách truy cập không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng đường dẫn liên kết và giá của sản phẩm vẫn không thay đổi. Trong trường hợp này, bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân.

Miễn trừ trách nhiệm

Nhà điều hành hiển thị thông tin liên quan đến các sản phẩm thuộc lĩnh vực tài chính. Thật không may là giá và thông tin của chúng thường xuyên thay đổi nên một số thông tin có thể chưa được cập nhật kịp thời. Một khi chúng tôi được thông báo về những thay đổi hoặc với điều kiện là bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật lại tất cả dữ liệu. Tuy nhiên, trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào, bạn phải trực tiếp kiểm tra với công ty đã chọn về các điều khoản và điều kiện, giá, lãi suất, thời gian đáo hạn và các thông tin khác.

Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý thực hiện theo trách nhiệm của mình.

Khiếu nại về thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất do sử dụng thông tin từ trang web và tranh chấp với Lemony trade s.r.o. với tư cách là Nhà điều hành trang web sẽ không được công nhận trước tòa.

Nhà điều hành không chịu trách nhiệm

Nhà điều hành không phải là nhà cung cấp bất kỳ sản phẩm tài chính nào và không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp giữa các bên thứ ba và khách hàng của họ.

Khách truy cập đang gặp khó khăn tài chính được khuyến cáo là không nên đăng ký vay.

Nhà điều hành không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại do vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

Nhà điều hành không chịu trách nhiệm đối với các nhận xét của khách truy cập được viết theo nội dung dự án của trang web.

Nhà điều hành có quyền xóa bất kỳ bình luận nào mà không cần thông báo trước.

Bảo Vệ Dữ Liệu Người Dùng

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý tuân thủ theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung tại châu Âu (GDPR) dựa trên sự chấp thuận của bạn. Tổ chức kiểm soát dữ liệu là Nhà điều hành của trang web này, công ty Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026.

Thông tin như tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn được lưu trữ trên các máy chủ được bảo mật nằm trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Không được tiết lộ dữ liệu đã xử lý cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong thời hạn tối đa là hai năm trừ khi có quy định khác.

Dữ liệu truy cập được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi

Khi truy cập trang web, máy chủ của chúng tôi lưu trữ dữ liệu kỹ thuật về quyền truy cập của khách (trang web, loại trình duyệt internet và phiên bản của nó, hệ điều hành của thiết bị, địa chỉ người giới thiệu, địa chỉ IP và ngày gửi yêu cầu).

Dữ liệu truy cập cho phép chúng tôi tạo các báo cáo thống kê và theo dõi bảo mật cho trang web. Dữ liệu này không thể được quy cho bất kỳ người nào.

Biểu mẫu liên hệ

Trong trường hợp có yêu cầu được gửi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc email của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý theo dữ liệu bạn cung cấp. Dữ liệu này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ được xóa ngay lập tức sau khi yêu cầu của bạn được giải quyết.

Mạng xã hội

Trang web có đề cập đến các mạng xã hội như Facebook và Twitter.com. Khi truy cập trang web, không có thông tin nào được chuyển cho các công ty này.

Thông tin về việc bảo vệ quyền riêng tư của các mạng xã hội cá nhân có thể được tìm thấy dưới đây:

Quyền Thông Tin và Các Quyền Khác Của Người Dùng Trang Web

Bên cạnh thông tin về các nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân trong tài liệu này, là khách truy cập trang web, bạn cũng có quyền được thông báo về những dữ liệu nào được lưu trữ về bạn, bao gồm quyền được cải chính hoặc hạn chế xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có thể rút lại chấp thuận của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ hoặc bạn có thể gửi khiếu nại với cơ quan giám sát, Văn Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, có trụ sở tại Praha.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Ing. František Szabó

Email: info@chovayhapdan.vn

Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026

Hồ sơ số: C 162285, được lưu giữ tại Tòa án Khu vực ở Praha

Hộp dữ liệu: xd6mpe8

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail với thông tin liên quan đến việc liệu có bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu giữ bởi Lemony trade s.r.o. hay không và nếu có thì sẽ gửi thông tin chi tiết của dữ liệu đó cho bạn. Bạn có thể cấm chúng tôi bằng văn bản vào bất cứ lúc nào và tiến hành bước tiếp theo để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần cung cấp lý do cho việc cấm đó.

Cookies

Trình duyệt lưu trữ dữ liệu kỹ thuật thông qua các tập tin văn bản ngắn được gọi là Cookies. Dữ liệu hoàn toàn ẩn danh, do đó, không thể liên kết với bất kỳ dữ liệu cá nhân cụ thể nào.

Cookies có thể được xóa ra khỏi trình duyệt của bạn hoặc bản ghi của chúng có thể được tắt trong cài đặt trình duyệt của bạn.

Cookies cho phép chúng tôi đánh giá hành vi của khách truy cập trên trang web của chúng tôi để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Google Universal Analytics

Để phân tích lưu lượng truy cập trang web, chúng tôi sử dụng Google Universal Analytics của công ty Google, có trụ sở tại 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là “Google“).

Khi truy cập trang web, một mã đơn giản của Google sẽ gửi một vài dữ liệu (số lượng trang web được xem, thời gian xem trang web, loại thiết bị, khoảng thời gian truy cập trang web, vị trí gần đúng của thiết bị) ẩn danh vào dịch vụ này.

Bạn có thể đọc thêm về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Google tại Các Điều Khoản & Quyền Riêng Tư.

Việc giám sát có thể được bật hoàn toàn trong cài đặt máy tính của bạn.

Google Adsense

Để kiếm tiền từ lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Adsense của công ty Google, có trụ sở tại 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là “Google“).

Khi truy cập trang web, bạn sẽ thấy quảng cáo, là một đoạn mã đơn giản của Google.

Bạn có thể đọc thêm về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Google tại Các Điều Khoản & Quyền Riêng Tư.

Cookies của các liên kết của đối tác

Nhà điều hành trang web chủ yếu sử dụng các đường dẫn liên kết từ nền tảng của các liên kết của đối tác (sau đây gọi tắt là “mạng“). Các mạng liên kết quốc tế này liên kết các chủ sở hữu trang web (chúng tôi) và các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau (bên thứ ba).

Trang web hiển thị các quảng cáo của các bên thứ ba thông qua mạng như là một trung gian. Bằng cách này, khách truy cập có thể yêu cầu một sản phẩm tài chính cụ thể và chúng tôi nhận được hoa hồng cho việc hoàn thành các mục tiêu của bên thứ ba.

Hoa hồng là một trong những nguồn thu nhập cho trang web. Hoa hồng này sẽ được thanh toán bất kể tổng giá trị của sản phẩm mà khách truy cập yêu cầu là bao nhiêu và sẽ không ảnh hưởng đến giá của sản phẩm.

Hoa hồng được ghi lại thông qua Cookies được lưu trong trình duyệt một cách chính xác khi khách truy cập truy cập đến trang web của nhà quảng cáo. Cookies không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Chúng chỉ chứa số nhận dạng của đối tác (trang web), số nhận dạng ẩn danh của khách truy cập, thời gian nhấp chuột và bất kỳ dữ liệu kỹ thuật bổ sung nào có trong đường dẫn liên kết. Cookies tồn tại trong thời hạn tối đa là 60 ngày.