Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Bên cạnh đó, tôi cũng là cố vấn cho 2 dự án tiền điện tử bqt.io, iou.io và sàn giao dịch phân quyền bqtx.com.

Kinh nghiệm :
  • Tôi là cố vấn cho 2 dự án về tiền điện tử: bqt.io and iou.io.
  • Chuyên gia tài chính. Tôi đã dịch rất nhiều trang web về Forex. Tôi đã dịch các trang web: forex4you.com, investex.com, spotware.com, share4you.com, axiory.com, topforex.com, triomarkets.com.
  • Tôi đã dịch một số trang web về tiền điện tử như bqt.io, iou.io, paxful.com và topbrokers.trade
  • Tôi đã dịch 2 whitepaper của 2 dự án tiền điện tử bqt.io và iou.io.
  • Tôi là một người viết nội dung cho trang web giaodichforex.vn.
Đào tạo:
  • Tốt nghiệp Đại Học tại Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông.
  • Tốt nghiệp Thạc Sĩ tại Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông.