Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong thị trường tài chính và cũng ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất nước.

Những điểm mới về các khoản vay phi ngân hàng tại Việt Nam

Họ cung cấp các khoản vay phi ngân hàng và kèm theo đó là một loạt các điểm đáng lo ngại như lãi suất, đối tượng vay và nợ xấu.

Theo khoản 2, khoản 3 điều 91 Luật các tổ chức tín dụng 2010, khách hàng và các tổ chức tín dụng có quyền thỏa thuận về lãi suất của các khoản vay phi ngân hàng theo quy định. Thêm vào đó, lãi suất cho các khoản vay ngắn hạn (thời hạn tối đa 24 tháng) được áp dụng ở mức 6.5%/năm. 

Các khoản vay phi ngân hàng đòi hỏi khách hàng phải là pháp nhân, cá nhân và có thể sử dụng để tiêu dùng cho cá nhân hay gia đình của cá nhân vay vốn.

Ngoài ra, các khoản vay quá thời hạn thanh toán sẽ bị liệt vào nhóm nợ cần lưu ý. Đây cũng chính là các khoản nợ xấu phi ngân hàng của các tổ chức tín dụng đã đến thời hạn thanh toán nhưng trễ hẹn hoặc không trả.

Với khoản nợ này, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thể thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu, tổ chức mua bán công khai với mức giá bán cao hơn hoặc thấp hơn nợ gốc của khoản nợ, mức giá đưa ra phù hợp với thị trường.

Khác Tamo Hodnocení kategorie 4.5

Những điểm mới về các khoản vay phi ngân hàng tại Việt Nam: 4.2/5 từ 20 bình chọn
LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

10000000
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 10 ngày - 12 tháng
200000000
Số tiền vay 10.000.000 ₫ - 200.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 12-60 tháng
10000000
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 21 %
Kỳ hạn 10 - 30 ngày